Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) TÂN NHẠC VÀ SỰ HÌNH THÀNH NGHỆ THUẬT THANH NHẠC CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trương Ngọc Thắng
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ IN 3D Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm
 
S. 6 (2017) TÌM HIỂU VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 TÌM HIỂU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 TÍNH BỀN VỮNG CỦA MỘT ƯỚC LƯỢNG GIẢI CHẬP MẬT ĐỘ Tóm tắt
Lê Thị Hồng Thuy
 
T. 7, S. 07 (2018) TẦM NHÌN MỚI VỀ CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Thành
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Hoàng Phương
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 TẬN DỤNG VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VỚI KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu
 
T. 7, S. 07 (2018) TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ CHUYỂN TẢI NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG TUYẾN PHỐ VEN SÔNG SÀI GÒN SANG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khởi
 
S. 6 (2017) TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DMAIC ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ VÀ KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ TẠI BỆNH VIỆN Tóm tắt   PDF
Thái Hoài Nam
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 TỪ MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ… NGHĨ VỀ CÁC THẾ HỆ VĂN LANG THẮP SÁNG NGỌN ĐUỐC NIỀM TIN Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tế
 
T. 3, S. 14 (2019): Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019 THÀNH TỐ “KẺ” VÀ “CÁI” TRONG HỆ THỐNG ĐỊA DANH BẮC-TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ Tóm tắt
Đặng Ngọc Lệ
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 THỜI GIAN LU LÈN KHI THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CỦA KHU VỰC NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thiện
 
T. 3, S. 14 (2019): Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Lê Rich Tô
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt
Phạm Thị Hằng
 
S. 4 (2017) THỰC TRẠNG VÀ CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP Ở BẬC ĐẠI HỌC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Đoàn Huệ Dung, Lê Thị Tuyết Mai
 
S. 4 (2017) THỰC TRẠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA MÔN TIẾNG ANH KHỐI KHÔNG CHUYÊN CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Dương Thị Như Hiền, Dương Thế Việt
 
S. 3 (2017) THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG TỪ KHÓA 1 ĐẾN KHÓA 14 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Phương Ý, Nguyễn Ngọc Chánh
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO CƠ HỘI HỌC TẬP - GIÁO DỤC CHO HỌC SINH NHẬP CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP Tóm tắt
Ngô Minh Oanh
 
S. 01 (2017) THU NHẬN MÀNG SINH HỌC COLLAGEN ĐIỀU TRỊ BỎNG TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm, Phạm Nguyễn Duy Bình
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 THU NHẬN VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN ACID AMIN TRONG NHAU THAI HEO LAI Tóm tắt   PDF
Lê Phúc Chiến
 
S. 3 (2017) THƯƠNG HIỆU DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Kim Chi
 
T. 3, S. 14 (2019): Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019 TIẾNG ANH LÀ NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ THỨ HAI HAY LÀ NGÔN NGỮ TRUNG GIAN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Phan Thế Hưng
 
S. 3 (2017) TIẾP THỊ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (MPR) TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN Tóm tắt   PDF
Trịnh Việt Dũng
 
201 - 225 trong số 299 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429