Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Phan Thị Thúy Quyên
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP Tóm tắt
Lê Đức Thọ
 
S. 01 (2017) QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thành Khang
 
S. 6 (2017) QUY TRÌNH QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Vân
 
S. 3 (2017) RÈN LUYỆN THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 SÁNG NGỜI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHÂN ÁI CỦA HỌC THUYẾT CÁC MÁC VĨ ĐẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ TRÁI THANH LONG Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BOLTZMANN CHO CÁC CHẤT KHÍ CÓ ĐỘ NHỚT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU Tóm tắt   PDF
Đinh Phan Cao Nguyên
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THẨM MỸ CHO XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THIẾT KẾ MỸ THUẬT Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đắc Thái
 
S. 01 (2017) SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Chánh, Tô Nguyễn Mai Phi
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI KHOA THƯƠNG MẠI – ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Thị Bích Nguyễn
 
T. 7, S. 07 (2018) SINH THÁI HÓA ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM: MÔ HÌNH NÀO CHO BÌNH DƯƠNG? Tóm tắt   PDF
Trần Anh Tuấn
 
S. 6 (2017) SO SÁNH CÁCH CHUYỂN DỊCH TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT CÁC VỊ TỪ CHỈ CẢM XÚC “VUI” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đông Phương Tiên, Trương Văn Đạt
 
S. 4 (2017) SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Thái Hoàng, Võ Thị Xuân
 
T. 7, S. 07 (2018) SỰ KẾT TINH TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHÚC CỦA NGƯỜI Tóm tắt   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
S. 4 (2017) TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH HỢP LÒNG DÂN Tóm tắt   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
S. 6 (2017) TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Mai Bình Dương
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Vinh
 
T. 7, S. 07 (2018) TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Vinh, Nguyễn Thế Phước
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TRONG NGỮ CẢNH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI - TRƯỜNG HỢP CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tâm
 
S. 3 (2017) TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU XE GẮN MÁY – TRƯỜNG HỢP THƯƠNG HIỆU HONDA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tâm
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ QUY MÔ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hồng Vân
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 TÁC ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI HIỆN NAY Tóm tắt
Đỗ Văn Thắng
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA HỢP TÁC TRONG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG (1992 - 2016) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tú Trinh
 
T. 3, S. 14 (2019): Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019 TÁCH CHIẾT PROTEASE TỪ RUỘT QUẢ BÍ ĐAO (Benincasa hispida Thunb.) VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CỦA PROTEASE Tóm tắt
Trương Thế Quang
 
176 - 200 trong số 299 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429