Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM (1980 - 2013) Tóm tắt   PDF
Bùi Kim Phương
 
S. 10 (2018) MỘT CÁCH TIẾP CẬN VIỆC CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN MÁY CHỦ ẢO THEO THỜI KHÓA BIỂU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Bùi Minh Phụng
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 MỘT SỐ Ý KIẾN TRONG VIỆC BIÊN SOẠN BỘ BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM Tóm tắt
Bùi Anh Thủy
 
S. 3 (2017) MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 6 (2017) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Tống Thị Mai Hương
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ - TỈNH BÌNH THUẬN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thao
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 MỘT SỐ HÀNH TRANG CẦN THIẾT TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TƯƠNG LAI Tóm tắt
Lê Thị Thanh Sang
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 MỘT SỐ NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt
Lê Thị Vân
 
S. 5 (2017) MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÁY TÍNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Hương
 
S. 5 (2017) MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu, Võ Văn Thành
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Văn Gấm
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ KINH DOANH NHÀ Ở THƯƠNG MẠI Tóm tắt
Nguyễn Thị Dung
 
S. 5 (2017) MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG NHẬN DIỆN CHỮ SỐ VIẾT TAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Nguyệt Minh
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÌNH TRẠNG TRẬT TỰ XÂY DỰNG Ở HUYỆN BÌNH CHÁNH VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Ngô Quang Tường
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRỨNG SẤY ĐÔNG LẠNH IQF Tóm tắt   PDF
Trương Thị Quang
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tuyết Lê
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 MỘT VÀI NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Lệ
 
S. 10 (2018) MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VỊ THẾ NGƯỜI THẦY TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Thu Hằng
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt
Huỳnh Quốc Thắng
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 MƯỜI BÔNG HOA LÀM BỐN MÙA TRỞ THÀNH XUÂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 Mười bông hoa làm bốn mùa trở thành xuân Tóm tắt   PDF
Quý Thăng, Nguyễn Xuân Tê
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG GIAI ĐOẠN ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐẤT NƯỚC Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC TRONG THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tóm tắt
Hà Thị Kim Sa
 
101 - 125 trong số 299 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429