Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA SAPONIN TRONG CAO CHIẾT TỪ THÂN RỄ CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (Paris polyphylla Sm.) Tóm tắt   PDF
Trương Thế Quang
 
T. 3, S. 14 (2019): Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Hà Thị Kim Sa
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 HOMESTAY VÀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Phan Huy Xu
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT – KHẢ THI HAY KHÔNG KHẢ THI? Tóm tắt   PDF
Lương Minh Lan
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) KẾT HỢP KIẾN TRÚC VÀ MÔ HÌNH AGILE VÀO PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CHẤT LƯỢNG CAO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thé Quang, Bùi Minh Phụng
 
S. 6 (2017) KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11-1982 – 20-11-2017) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 5 (2017) KỸ NĂNG VIẾT VÀ NGÔN TỪ TRONG CÁC LOẠI BÀI VIẾT KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Phan Hữu Hạnh
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 KHÁI NIỆM ÁNH XẠ TRONG CẤU TRÚC - HỆ THỐNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt
Nguyễn Văn Lộc
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 KHÔNG GIAN VECTƠ VÀ SỰ HÌNH THÀNH TƯ DUY CẤU TRÚC – HỆ THỐNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ – KINH DOANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lộc
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 KHẢ NĂNG NHIỄM ASPERGILLUS FLAVUS TRÊN ĐẬU PHỘNG Tóm tắt
Trần Thị Minh
 
T. 7, S. 07 (2018) KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 01 (2017) KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI SÀI GÒN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khởi
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TẠI SINGAPORE VÀ MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Kim Chi
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 LẠC QUAN CÁCH MẠNG – PHẨM CHẤT ĐẶC SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) LUẬN BÀN VỀ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TREO VÀ CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Rích Tô, Hoàng Văn Oánh
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 MANG GIÁO DỤC CẢM XÚC VÀO GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt
Lê Thùy Linh
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 MÔ HÌNH BOSON TƯƠNG TÁC VÀ PHỔ NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN Yb VÀ Os Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Lý, Nguyễn Thị Thu Quyên
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GẮN KẾT BA NHÀ - HIỆN ĐẠI HÓA DOANH NGHIỆP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Tóm tắt   PDF
Mang Tấn Hải
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 MÔ HÌNH QUẢN LÝ BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM (GÓC ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ) Tóm tắt   PDF
Hoàng Hoàng
 
S. 10 (2018) MÔ HÌNH THAM CHIỂU KIỂU OSI CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CÔNG CỘNG Tóm tắt   PDF
Tống Hùng Anh
 
S. 3 (2017) MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÁNG TẠO TRONG THẾ KỶ XXI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lộc
 
T. 7, S. 07 (2018) MÙA XUÂN, TUỔI TRẺ VÀ TÌNH YÊU TRONG THƠ XUÂN DIỆU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hường
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 MỐI QUAN HỆ GIỮA LỜI CA VÀ NHẠC TRONG CÁC ĐIỆU LÝ NAM BỘ Tóm tắt
Phạm Hoài Phương
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO VỚI NỀN KINH TẾ - CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC THỜI TÙY - ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh
 
S. 6 (2017) MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI DÂN TRONG TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" Tóm tắt   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
76 - 100 trong số 299 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429