Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 01 (2017) ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG MÔ HÌNH KIRKPATRICK BỐN CẤP ĐỘ Tóm tắt   PDF
Trương Văn Đạt
 
S. 01 (2017) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG BÙN KỴ KHÍ TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ KỴ KHÍ ƯỚT HAI GIAI ĐOẠN CHẤT THẢI NÔNG SẢN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Mỹ Diệu, Huỳnh Tấn Lợi, Lê Thị Kim Oanh
 
S. 6 (2017) ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC – PHÒNG GIAO DỊCH LÊ VĂN NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Phan Thị Thủy Tiên
 
S. 3 (2017) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở NƯỚC TA NÓI CHUNG VÀ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU NÓI RIÊNG Tóm tắt   PDF
Lê Văn Quốc
 
S. 10 (2018) ĐÔ THỊ DI SẢN - NỀN TẢNG XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH MỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN GIANG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Mỹ Diệu
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ… Tóm tắt   PDF
Lê Vặn Quỳnh
 
S. 3 (2017) ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ HỒ CHỨA Tóm tắt   PDF
Trương Thế Quang
 
T. 7, S. 07 (2018) ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 ĐỔI MỚI QUẢN LÝ ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG 4.0 Tóm tắt
Lê Thị Thanh Tâm
 
S. 10 (2018) ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP NHÀ QUÂN SỰ LỖI LẠC, NHÀ SỬ HỌC TÀI BA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đức
 
S. 3 (2017) ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đắc Anh Chương
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI CÁ KINH TẾ TẠI HỒ CHỨA TRỊ AN, TỈNH ĐỒNG NAI Tóm tắt
Trương Thế Quang
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN VI (AN PHƯỚC, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI) Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Kim Dung, Lê Viết Thịnh
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Đỗ Hồng Thủy
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 ĐỊNH HÌNH SỰ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VIỆT NAM THỜI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Mang Tấn Hải
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Bình
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU – TRƯỜNG HỢP KEM ĐÁNH RĂNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tâm
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 ĐỔI MỚI CÁCH THỨC ĐÀO TẠO PHÁT HUY NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TIẾP CẬN YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Lê Chi Lan
 
S. 6 (2017) ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, TỰ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM VỚI NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ Tóm tắt   PDF   PDF
Đặng Huỳnh Mai
 
S. 3 (2017) ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thủy Tiên
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 ĐIỆN ẢNH KÊNH QUẢNG BÁ HIỆU NĂNG CỦA NGÀNH DU LỊCH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - HỘI TỤ VỀ CÔNG NGHỆ Tóm tắt   PDF
Tống Hùng Anh
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
 
276 - 299 trong số 299 mục << < 7 8 9 10 11 12 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429