T. 5, S. 15 (2019)

Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019

Mục lục

KỶ NIỆM 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC VĂN LANG

TỪ MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ… NGHĨ VỀ CÁC THẾ HỆ VĂN LANG THẮP SÁNG NGỌN ĐUỐC NIỀM TIN Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tế 01

KHOA HỌC GIÁO DỤC

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ - NHỮNG LUẬN ĐỀ VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt
Hoàng Chi Bảo 04
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt
Huỳnh Quốc Thắng 17
THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO CƠ HỘI HỌC TẬP - GIÁO DỤC CHO HỌC SINH NHẬP CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP Tóm tắt
Ngô Minh Oanh 27
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC TRONG THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Tóm tắt
Hà Thị Kim Sa 37
ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Thị Tuyết Ba 42
ĐỔI MỚI QUẢN LÝ ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG 4.0 Tóm tắt
Lê Thị Thanh Tâm 48

VĂN HÓA - DU LỊCH

CẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ ĐỂ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI Tóm tắt
Phan Huy Xu 55
GIÁ TRỊ LIÊN KẾT VẦN, THANH VẬN, TỪ NGỮ THUẦN VIỆT, HÁN VIỆT TRONG BÀI BẢN TÀI TỬ NAM BỘ Tóm tắt
Đặng Ngọc Lệ 64
ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ Tóm tắt
Phạm Ngọc Doanh 74
HIỆN ĐẠI, DÂN TỘC VÀ THIÊN NHIÊN - XU HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU DU LỊCH Tóm tắt
Châu Mỹ Anh 77
VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA VÀO MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Như Tuyết 82

HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

BẢO ĐẢM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 Tóm tắt
Phạm thu Thủy 90
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ KINH DOANH NHÀ Ở THƯƠNG MẠI Tóm tắt
Nguyễn Thị Dung 98
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Văn Gấm 108

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI CÁ KINH TẾ TẠI HỒ CHỨA TRỊ AN, TỈNH ĐỒNG NAI Tóm tắt
Trương Thế Quang 115
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CAM VÀ NHO TƯƠI Tóm tắt
Trần Minh Tâm 122

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHÁI NIỆM ÁNH XẠ TRONG CẤU TRÚC - HỆ THỐNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt
Nguyễn Văn Lộc 128
PHÂN TÍCH KRACK TRONG MẠNG KHÔNG DÂY Tóm tắt
Tống Hùng Anh 136
TÍNH BỀN VỮNG CỦA MỘT ƯỚC LƯỢNG GIẢI CHẬP MẬT ĐỘ Tóm tắt
Lê Thị Hồng Thuy 142


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429