T. 3, S. 14 (2019)

Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019

Mục lục

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Ý CHÍ QUYẾT TÂM VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tế, Trương Thị Hoài, Ngô Thị Cẩm Liên 01
CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI” CỦA LÊ-NIN MỘT ĐIỂN HÌNH VỀ ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC NGA ĐẦU THẾ KỶ XX Tóm tắt
Hồ Tấn Phong 10
PHÁT HUY VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ NHÓM NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Đinh Thị Hoàng Phương 17

KHOA HỌC GIÁO DỤC

QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC Tóm tắt
Nguyễn Thị Mỹ Lộc 26
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Hà Thị Kim Sa 31
DẠY HỌC KHÁM PHÁ “HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT VÀ ỨNG DỤNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN KINH TẾ” Tóm tắt
Nguyễn Văn Lộc 36
TIẾNG ANH LÀ NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ THỨ HAI HAY LÀ NGÔN NGỮ TRUNG GIAN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Phan Thế Hưng 45
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HỖ TRỢ SINH VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHE – NÓI TIẾNG ANH Tóm tắt
Phạm Ngọc Duy, Lý Thị Huyền Châu 55
DẠY HỌC HIỆN ĐẠI – PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Tóm tắt
Trần Thư Hà 63

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

TÁCH CHIẾT PROTEASE TỪ RUỘT QUẢ BÍ ĐAO (Benincasa hispida Thunb.) VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CỦA PROTEASE Tóm tắt
Trương Thế Quang 72
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tóm tắt
Kiều Đỗ Minh Luân 79

KINH TẾ - DU LỊCH

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Hà 88
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt
Phan Huy Xu 98
NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC Tóm tắt
Nguyễn Anh Lợi 107

VĂN HÓA VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC

VÕ CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt
Đinh Văn Trọng 118
VAI TRÒ CỦA THƯỚC TẦM TRONG KIẾN TRÚC CỔ VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Thảo Phương 134

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

THÀNH TỐ “KẺ” VÀ “CÁI” TRONG HỆ THỐNG ĐỊA DANH BẮC-TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ Tóm tắt
Đặng Ngọc Lệ 134
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Lê Rich Tô 143


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429