S. 12 (2018)

Tạp chí số 12, tháng 11/2018

Mục lục

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG, VƯỢT LÊN MỌI THỬ THÁCH, KHÓ KHĂN – PHẨM GIÁ ĐẶC BIỆT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 01
BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGOẠI GIAO Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Phương Thúy 04

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ TRÁI THANH LONG Tóm tắt PDF
Trần Minh Tâm 13
ÁP DỤNG ĐƯỜNG CONG VẬT LIỆU FA-STM PHÂN TÍCH PHI TUYẾN KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Trung 20
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GẮN KẾT BA NHÀ - HIỆN ĐẠI HÓA DOANH NGHIỆP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Tóm tắt PDF
Mang Tấn Hải 28
CHẨN ĐOÁN BỆNH THỪA SẮT BẰNG KỸ THUẬT RFLP Tóm tắt PDF
Trương Thế Quang 33

VĂN HÓA - XÃ HỘI

PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ THỂ HIỆN QUA SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Lệ 41
MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO VỚI NỀN KINH TẾ - CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC THỜI TÙY - ĐƯỜNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh 51

KHOA HỌC GIÁO DỤC

VĂN HÓA TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Nguyễn Lộc 61
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC CHIẾN LƯỢC VÀ KIẾN THỨC NGHỀ TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lộc 71
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tóm tắt PDF
Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh 79
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT Tóm tắt PDF
Lưu Chí Danh 85

KINH TẾ - DU LỊCH

BÀN THÊM VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu 94
TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Vinh 103
KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TẠI SINGAPORE VÀ MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Đặng Thị Kim Chi 112
ĐIỆN ẢNH KÊNH QUẢNG BÁ HIỆU NĂNG CỦA NGÀNH DU LỊCH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu 120
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO TỈNH PHÚ YÊN Tóm tắt PDF
Lâm Thúy Phượng 129


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429