S. 9 (2018)

Tạp chí số 9-T5/2018

Số này có Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các mác vĩ đại

Mục lục

KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH CÁC MÁC VĨ ĐẠI

SÁNG NGỜI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHÂN ÁI CỦA HỌC THUYẾT CÁC MÁC VĨ ĐẠI Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 01
VỊ TRÍ HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ - LAO ĐỘNG TRONG CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA KARL MARX VÀ TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ Tóm tắt PDF
Hồ Tấn Phong 07
NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Huyền 12

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ IN 3D Tóm tắt PDF
Trần Minh Tâm 23
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG MẪU LÁ CÂY XÁO TAM PHÂN (Paramignya trimera (Oliv.) Guill) VÀ NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI TỪ CÁC NGUỒN MẪU KHÁC NHAU Tóm tắt PDF
Ngô Thị Xuyên 30
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRỨNG SẤY ĐÔNG LẠNH IQF Tóm tắt PDF
Trương Thị Quang 40
CẤU TRÚC “TỶ LỆ VÀNG” THỂ HIỆN TRONG TỰ NHIÊN VÀ TRONG KIẾN TRÚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Thảo Phương 45
TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA HỢP TÁC TRONG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG (1992 - 2016) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tú Trinh 54

VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG - DU LỊCH

DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu 65
NHU CẦU NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG TRONG CÔNG CHÚNG NAM BỘ Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Lê 79
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ - TỈNH BÌNH THUẬN Tóm tắt PDF
Trần Thị Thao 86
TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TRONG NGỮ CẢNH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI - TRƯỜNG HỢP CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tâm 96
CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Mai 108
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tóm tắt PDF
Đặng Hoàng Vũ 116

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

ĐA DẠNG TIẾNG ANH TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Phan Thế Hưng 127
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH - SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II Tóm tắt PDF
Lê Rích Tô 141


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429