S. 8 (2018)

Tạp chí số 8-T3/2018

Mục lục

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

LẠC QUAN CÁCH MẠNG – PHẨM CHẤT ĐẶC SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 01

KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN NĂM 1968 Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Thổ 04

KINH TẾ - ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

BÀN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu 09
HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT – KHẢ THI HAY KHÔNG KHẢ THI? Tóm tắt PDF
Lương Minh Lan 21
CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH MÔ PHỎNG CHỈ SỐ VN-INDEX Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Kim Khánh 25
ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Bình 31
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM (1980 - 2013) Tóm tắt PDF
Bùi Kim Phương 41
SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THẨM MỸ CHO XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THIẾT KẾ MỸ THUẬT Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Đắc Thái 50

GIÁO DỤC - VĂN HÓA - BÁO CHÍ

PHONG TRÀO BÌNH DÂN HỌC VỤ VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÓA MÙ CHỮ Ở NAM BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1945 - 1954 Tóm tắt PDF
Đặng Thị Minh Phượng 57
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Bình 64
ĐỔI MỚI CÁCH THỨC ĐÀO TẠO PHÁT HUY NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TIẾP CẬN YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tóm tắt PDF
Lê Chi Lan 72
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt PDF
Hà Thị Kim Sa 83
VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Hồ Thị Hà 87
GÓP THÊM VÀI SUY NGHĨ VỀ VỊ TRÍ, LỊCH SỬ MỘT SỐ ĐỊA DANH Ở NAM BỘ XƯA VÀ NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Quân 98
MÔ HÌNH QUẢN LÝ BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM (GÓC ĐỘ CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ) Tóm tắt PDF
Hoàng Hoàng 109

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRỪU TƯỢNG HÓA VÀ SỰ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÀY CỦA C. MÁC TRONG BỘ TƯ BẢN LUẬN Tóm tắt PDF
Hồ Tấn Phong 113
PHÂN NHÓM MÃNG CẦU DAI (ANNONA SQUAMOSA L.) VÙNG NÚI BÀ ĐEN, TỈNH TÂY NINH DỰA TRÊN GENE matK VÀ HÌNH THÁI HOA Tóm tắt PDF
Trương Thế Quang 119
SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI KHOA THƯƠNG MẠI – ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Bích Nguyễn 129
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ QUYỀN PHƯỜNG VĨNH HIỆP, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt PDF
Trần Trung Dũng 140


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429