Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 5, S. 15 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO ĐẢM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Phạm thu Thủy

Tóm tắt


Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trực tiếp chiếm hữu, sử dụng đất đai; đồng thời bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ trong quá trình sử dụng đất. Sự phát triển của pháp luật đất đai qua các thời kỳ đều nhằm hướng tới mục tiêu là quan tâm, bảo đảm và mở rộng hơn nữa các quyền năng cho người sử dụng đất trong quá trình sử dụng. Bài viết tìm hiểu và phân tích các quy định của Luật Đất đai năm 2013 về sự bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất để làm rõ hơn vấn đề nàyTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429