Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 5, S. 15 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO CƠ HỘI HỌC TẬP - GIÁO DỤC CHO HỌC SINH NHẬP CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP

Ngô Minh Oanh

Tóm tắt


Bài viết trình bày thực trạng việc đáp ứng cơ hội học tập và giáo dục cho học sinh nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, quyền được học tập và giáo dục trong nhà trường, được phát triển các phẩm chất, kỹ năng sống,… Từ những nghiên cứu về thực trạng trên, tác giả đề xuất các giải pháp đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục cho học sinh nhập cư tại Thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429