Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THU NHẬN VÀ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN ACID AMIN TRONG NHAU THAI HEO LAI

Lê Phúc Chiến

Tóm tắt


Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng về nhau thai heo như chữa lành vết thương, kháng viêm, giảm nếp nhăn, tăng cường collagen, đặc biệt là ứng dụng dịch chiết nhau thai heo trong ngành mỹ phẩm. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm được phương pháp thủy phân thích hợp để thu được dịch thủy phân nhau thai heo mang thành phần acid amin tối ưu. Nhau thai heo được khảo sát thủy phân bằng phương pháp: thời gian, áp suất, tác nhân acid và bazơ. Sử dụng phương pháp sắc ký để định tính và định lượng hàm lượng acid amin có trong dịch thu được, từ đó xác định phương pháp thủy phân tối ưu. Thành phần acid amin đạt tối ưu khi thủy phân nhau thai heo ở áp suất 1 atm, 30 phút

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429