Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 9 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ IN 3D

Trần Minh Tâm

Tóm tắt


Bài báo này nhằm cung cấp cho độc giả những khái niệm và nội dung cơ bản của công nghệ in 3D hiện nay đang phát triển mạnh trong thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Công nghệ in 3D đã đạt được nhiều thành tựu không tưởng trong nhiều lĩnh vực các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là trong y học. Trong tương lai, công nghệ in 3D sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429