Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BLENDED LEARNING, MÔ HÌNH GIẢNG DẠY SÁNG TẠO ĐƯỢC ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN NGỮ ÂM (PHONETICS) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Nguyễn Đắc Tâm

Tóm tắt


Blended learning là mô hình học tập và giảng dạy mới mẻ ở Việt Nam – Nhưng trên thế giới, mô hình học tập này đã được khai thác và thành công qua sử dụng kỹ thuật của khoa học máy tính để dạy các môn học. Nhờ vào Đề án Nghiên cứu Khoa học của Khoa Ngoại Ngữ, Blended learning đã được triển khai ứng dụng dạy thành công môn ngữ âm từ năm 2014 cho đến nay. Thành công này hứa hẹn sẽ phát triển dạy thêm một số môn học khác tại Trường Đại học Văn Lang trong thời gian tới

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429