Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 01 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁO DÀI VIỆT NAM DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI TRANG THẾ GIỚI THẾ KỶ XX

Nguyễn Vũ Cẩm Ly

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến các hiện tượng, sự kiện, trào lưu thời trang tiêu biểu của thế kỷ XX, thông qua đó phân tích sự ảnh hưởng của khuynh hướng thời trang trong việc phát triển và định hình chiếc áo dài Việt Nam từ mặt tư tưởng cho đến kiểu dáng.Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429