Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số ý kiến về Luật Giáo dục đại học và Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành

Dương Tấn Diệp

Tóm tắt


Luật Giáo dục đại học (Luật GDĐH) bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2013. Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDĐH được công bố trên mạng ngày 18/12/2012 để xin ý kiến đóng góp(1). Bài viết này nhằm phân tích và nêu quan điểm của tác giả về những điều chưa hợp lý hoặc cần chỉnh sửa, bổ sung đối với hai văn bản nêu trên. Nội dung đề cập đến các văn bản dưới Luật GDĐH, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học không vì lợi nhuận, tổ chức hoạt động trường đại học tư thục, tài sản chung không chia của trường đại học tư thục.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X