Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đầu tư ngoài nước tại Myanmar cơ hội và thách thức

Trần Huỳnh Thúy Phượng

Tóm tắt


Myanmar thực hiện mạnh mẽ các đợt cải cách mở cửa quan trọng nhằm thu hút hút đầu tư nước ngoài. Một đất nước bắt đầu chuyển mình sang một giai đoạn mới. VN với mục tiêu tăng đầu tư trực tiếp vào Myanmar từ 500 triệu USD lên 2 tỉ USD và nâng kim ngạch thương mại 2 chiều từ 167 triệu USD vào năm 2011 lên 500 triệu USD vào năm 2015. Với tiềm năng được coi là dồi dào, chưa được khai thác đầu tư vào Myanmar được xem là cơ hội song bức tranh đó không phải toàn màu hồng. Bài viết nghiên cứu những lợi thế. cơ hội và thách thức cho đầu tư nước ngoài tại Myanmar, đồng thời cũng đề xuất một số gợi ý cho các nhà đầu tư VN.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X