Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trái phiếu hiệu chỉnh lạm phát, hướng đi mới để giải quyết bài toán phát hành trái phiếu cho VN

Nguyễn Thị Uyên Uyên

Tóm tắt


Hàng loạt các đợt phát hành trái phiếu liên tục gặp thất bại từ sau năm 2007. Nguyên nhân chính được lý giải là do kỳ vọng lạm phát quá cao. Ở một số nước, trái phiếu hiệu chỉnh lạm phát (Treasury Inflation Protected Securities, TIPS) được sử dụng để giải quyết bài toán phát hành trái phiếu cũng như làm giảm kỳ vọng lạm phát của thị trường; tuy nhiên, công cụ này chưa được nói đến nhiểu tại VN.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X