Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 53 (2019) ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN CHO BIẾN TẦN BA PHA HAI MỨC TRÊN HỆ THỐNG NHÚNG ARM CORTEX Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đoài, Quách Đức Cường
 
S. 52 (2019) ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN MẠNG NEURON VÀ PHƯƠNG PHÁP RISE BÃO HÒA CHO HỆ THỐNG TREO MACPHERSON TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO ĐỘ ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG CHO XE CON Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Thanh Huyền
 
S. 53 (2019) ĐIỀU KHIỂN CỘNG HƯỞNG HỆ THỐNG D-STATCOM TRÊN CƠ SỞ NGHỊCH LƯU ĐA MỨC NỐI TẦNG CẦU CHỮ H 7 BẬC Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Huy, Phạm Văn Minh, Lại Thế Anh
 
S. 50 (2019) ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO PHI TẬP TRUNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH HỆ NỒI HƠI - TUABIN Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Minh
 
S. 51 (2019) ĐIỀU KHIỂN HỆ CON LẮC NGƯỢC - XE SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ Tóm tắt   PDF
Bùi Hải Lê, Phạm Minh Nam, Bùi Thanh Lâm
 
S. 48 (2018) ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT MẠCH VÒNG DÒNG ĐIỆN CHO BỘ CHỈNH LƯU TÍCH CỰC MỘT PHA Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Huy
 
2018: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018 Điều khiển dao động kết cấu sử dụng bộ điều khiển trượt dựa trên đại số gia tử Tóm tắt   PDF
Bùi Hải Lê, Bùi Thanh Lê, Lê Tùng Anh, Đào Ngọc Anh
 
2018: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018 Điều khiển robot song song phẳng 3RRR dựa trên mô hình động lực và bộ ước lượng động học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Hoàng, Vũ Đức Vương, Nguyễn Tùng Lâm
 
2018: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018 Đo hình dạng bề mặt đá mài bằng phương pháp quét laser trung bình Tóm tắt   PDF
Phùng Xuân Sơn, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Đức Trung
 
S. 51 (2019) ƯỚC LƯỢNG TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA SỬ DỤNG BỘ QUAN SÁT TỪ THÔNG ROTOR Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tuấn, Trần Kim Thành
 
526 - 535 trong số 535 mục << < 17 18 19 20 21 22 


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009