Chi tiết về Tác giả

Quang Huy, Trần

  • S. 47 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    KHẢO SÁT ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG KHI XUNG TIA LỬA ĐIỆN VỚI ĐIỆN CỰC ĐỒNG ĐỎ TRÊN THÉP SKD11
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009