Chi tiết về Tác giả

Anh Dũng, Tô

  • S. 48 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ BỀN VỮNG THÍCH NGHI CHO TAY MÁY ROBOT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009