Chi tiết về Tác giả

Nga, Nguyễn Phương Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • S. 01 (2010) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH - PHƯƠNG PHÁP TRÍCH RÚT ĐẶC TRƯNG HỮU HIỆU TRONG KHÔNG GIAN CÓ SỐ CHIỀU LỚN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009