Chi tiết về Tác giả

Nam, Nguyễn Giang Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • S. 02 (2010) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN THÔNG QUA DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009