Chi tiết về Tác giả

Nam Phúc, Nguyễn

  • S. 54 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH MÀU MẶT NGƯỜI BỞI SVD CỦA DCT TRONG MIỀN LOGARIT ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009