Chi tiết về Tác giả

Minh Việt, Nguyễn

 • S. 49 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  ẢNH HƯỞNG CỦA NHỰA THẢI Y TẾ ĐẾN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BITUM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ LÀM VIỆC ĐẾN SỰ PHÂN HỦY JANUS GREEN B TRONG DUNG DỊCH NƯỚC SỬ DỤNG ZnO/ZHC/AC COMPOSIT
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BÁM DÍNH, THỜI GIAN KHÔ, ĐỘ RỬA TRÔI CỦA MÀNG POLYACRYLAT
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009