Chi tiết về Tác giả

Nga, Lê Thị Phi Học viện Kỹ thuật Quân sự

  • S. 01 (2010) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    TỔNG HỢP CÁC MẠCH VÒNG ĐIỀU CHỈNH KIỂU NỐI CẤP HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009