Chi tiết về Tác giả

Quang, Hà Xuân Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • S. 01 (2010) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU NÔNG SẢN NHƯ TRẤU, LÕI NGÔ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009