Chi tiết về Tác giả

Quang Hưng, Đinh

  • S. 45 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG THU KHÍ SINH HỌC (BIOGAS) TỪ QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY YẾM KHÍ RÁC THẢI THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009