Chi tiết về Tác giả

Quang Thạch, Đặng

  • S. 46 (2018) - KINH TẾ-XÃ HỘI
    THỰC TRẠNG VỀ NHU CẦU THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009