S. 45 (2018)

Mục lục

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ LÀM VIỆC ĐẾN SỰ PHÂN HỦY JANUS GREEN B TRONG DUNG DỊCH NƯỚC SỬ DỤNG ZnO/ZHC/AC COMPOSIT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Minh Việt, Vũ Anh Tuấn 3
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG HỒ CHỨA ĐẾN TẢI LƯỢNG CACBON HỮU CƠ KHÔNG TAN CỦA SÔNG ĐÀ TRONG GIAI ĐOẠN 1960 - 2014 Tóm tắt PDF
Lê Thị Phương Quỳnh, Phùng Thị Xuân Bình, Phạm Thị Mai Hương 8
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI MỘT SỐ AO ĐẦM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở HÀ NỘI, QUẢNG NINH, NAM ĐỊNH VÀ HÀ TĨNH Tóm tắt PDF
Lê Như Đa, Lê Thị Phương Quỳnh, Phùng Thị Xuân Bình, Phạm Thị Mai Hương 12
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NIKEN (II) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP LIGNIN-POLYVINYL ANCOL Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thanh, Phan Tiến Hưng, Chu Xuân Quang 16
ĐẶC TÍNH CỦA TRO BÃ MÍA VÀ SỬ DỤNG TRO BÃ MÍA TRONG SẢN XUẤT GẠCH CERAMIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Quang Hải, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thị Thoa, Đào Thu Hà, Nguyễn Mạnh Hà 19
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỮU CƠ - NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH TIỀM NĂNG CHO TƯƠNG LAI Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thu Trang, Lương Trung Sơn 23
NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP LƯU HUỲNH POLIME Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Tùng, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Hà 28
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT SINH HỌC TỪ NHỰA EPOXY VÀ VI SỢI XENLULO VI KHUẨN Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Lánh 32
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ASEN TRONG NƯỚC NGẦM BẰNG VẬT LIỆU BIẾN TÍNH TỪ BÙN ĐỎ TÂY NGUYÊN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mai Hương, Phạm Thị Thanh Yên, Trần Hồng Côn 38
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Pb(II) TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU CARBON SULFO HÓA TỪ MÙN CƯA Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hà, Mai Ngọc Khánh Toàn 44
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THỦY PHÂN LÁ CHÈ XANH BẰNG ENZYME VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ CHIẾT TÁCH POLYPHENOL Tóm tắt PDF
Lành Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Quang Tùng, Đào Thị Kim Dung 49
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BÁM DÍNH, THỜI GIAN KHÔ, ĐỘ RỬA TRÔI CỦA MÀNG POLYACRYLAT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Hữu, Đặng Hữu Trung, Nguyễn Minh Việt 53
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BÁM DÍNH, ĐỘ PHỦ, ĐỘ BỀN KIỀM CỦA MÀNG SƠN COPOLYME STYREN ACRYLAT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Ngọc Thanh, Vũ Tiến Việt 57
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KHAI THÁC TINH DẦU LÁ SAU SAU Tóm tắt PDF
Lê Thị Phượng, Vũ Kiều Sâm, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Minh Thắng, Vũ Thị Cương 61
NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG THU KHÍ SINH HỌC (BIOGAS) TỪ QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY YẾM KHÍ RÁC THẢI THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đinh Quang Hưng, Đỗ Trọng Mùi, Nguyễn Võ Hải Yến, Hoàng Thị Cúc, Bùi Văn Chinh 65
NGHIÊN CỨU THU HỒI NIKEN SUNFAT TỪ DUNG DỊCH THẢI MẠ CROM-NIKEN BẰNG KẾT TỦA OXALAT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thoa, Đào Thu Hà, Trần Quang Hải, Nguyễn Xuân Huy 69
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ ĐỘ CHẬM CHÁY CỦA KEO DÁN ĐI TỪ XỐP PHẾ THẢI Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Thị Thương 73
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ PHỨC CHẤT BIS [3-ARYL-4- FORMYLSYDNONE N-(2’,3’,4’,6’-TETRA-O-ACETYL-β-DGALATOPYRANOSYL) THIOSEMICARBAZONATO] KẼM(II) Tóm tắt PDF
Hoàng Thanh Đức 77
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DUNG DỊCH HẠT NANO BẠC SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHỬ ĐƯỜNG GLUCOZƠ VÀ NaBH4 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Hữu, Trần Quang Hải, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đức Hải, Vũ Tiến Việt 82
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI CHỨA ZIRCONIUM VỚI KHUYẾT TẬT MẠNG TINH THỂ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hải, Vũ Minh Tân, Đặng Hữu Cảnh, Nguyễn Đình Tuyến 86
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO COMPOZIT MỚI Fe-MIL-88B/GO ỨNG DỤNG TRONG PHÂN HỦY QUANG XÚC TÁC THUỐC NHUỘM TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hòa, Phạm Thị Thu Giang 90
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AL2O3 VÀ FTRONG MẪU THẠCH CAO NHÂN TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG SỬ DỤNG PHỨC CHẤT NHÔM (Al) - ALUMINON Tóm tắt PDF
Trần Quang Hải, Nguyễn Thị Hải Yến 95
PHÂN LẬP BA XANTHONE TETRAOXYGEN THẾ TỪ DỊCH CHIẾT ĐICLOMETAN CỦA NHỰA CÂY GARCINIA COWA ROXB. EX CHOISY Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim An, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà 99
PHÂN TÍCH CÁC DẠNG TỒN TẠI CỦA CHÌ, CADIMI TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP-OES) Tóm tắt PDF
Đào Thu Hà, Tạ Thủy Nguyên, Nguyễn Thị Thu Phương 102
PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG FLORUA TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Kim Thêu 106
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CẶN CHIẾT N-HEXAN TỪ LÁ LOÀI XĂNG SÊ (SANCHEZIA SPECIOSA) Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Nhung 110
TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC LƯỠNG KIM LOẠI SBA-15 CHỨA Ni, Cu CHO PHẢN ỨNG HYDRO ĐỀ OXY HÓA GUAIACOL Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Giang, Vũ Thị Hòa, Ngô Thúy Vân 113
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU NHỮNG TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA VẬT LIỆU NANO TiO2 MẢNG ỐNG VÀ MẢNG SỢI Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Tùng, Bùi Sơn Hải 118
TỔNG QUAN VỀ SỰ XUẤT HIỆN, NGUỒN GỐC, SỰ CHUYỂN HÓA CỦA DƯỢC PHẨM VÀ SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ NHÂN (PPCPs) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Yên, Vương Thị Lan Anh 123
VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND CAO SU THIÊN NHIÊN/CAO SU BUTADIEN CÓ ỐNG NANO CACBON ĐA TƯỜNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Đàm Thanh Dư 129


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009