Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG BẢO VỆ SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN

Ninh Văn Nam, Nguyễn Quang Thuấn

Tóm tắt


Phương pháp nghiên cứu tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho các công trình hiện nay luôn là bài toán phức tạp và tính toán tốn rất nhiều thời gian, chi nên hiện nay tính toán chủ yếu dựa trên các công thức kinh nghiệm nên kết quả chỉ là gần đúng, hơn nữa không mô tả được hình ảnh trực quan phạm vi bảo vệ nên rất khó hình dung. Bài báo này mô tả kết quả  tính toán và mô phỏng phạm vi bảo vệ của một cột thu sét đánh trực tiếp. Kết quả tính toán và mô phỏng một cách nhanh chóng và chính xác, tiện ích khi thiết kế bảo vệ chống sét đánh trực tiếp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009