Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH VÀ GIẢI BÀI TOÁN KHI MỞ RỘNG DUNG SAI CHẾ TẠO ĐỂ THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP LẮP CHỌN THEO NHÓM

Phạm Văn Bổng

Tóm tắt


Lắp chọn theo nhóm là một trong những phương pháp lắp cho phép mở rộng dung sai chế tạo để dễ chế tạo, nâng cao năng suất và  hạ giá thành sản phẩm trong sản xuất loạt. sau khi chế tạo loạt chi tiết, người ta đo kích thước và phân loại chi tiết theo kích thước vào các nhóm lắp tương ứng sao cho khi lắp với nhau tính chất mối lắp vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Bài báo đề cập đến việc xác định dung sai chế tạo và phân nhóm kích thước để đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật đó.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009