Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Huyền

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu về quản trị công nghệ thông tin, đưa ra định nghĩa và những nội dung công việc của quản trị công nghệ thông tin; phân tích những điểm mạnh, những lợi thế làm cho quản trị công nghệ thông tin trở thành một phần tất yếu đem lại thành công cho doanh nghiệp và tổ chức trong kỉ nguyên của công nghệ thông tin và hội nhập ngay nay. Đồng thời giới thiệu một số khung làm việc phổ dụng cho quản trị công nghệ thông tin, đây là một mô hình đã được công nhận về tính đúng đắn trong lý thuyết cũng như được minh chứng về những thành công qua thực tiễn áp dụng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009