Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN TRẺ

Đỗ Tiến Sỹ

Tóm tắt


Quản lý và bồi dưỡng cán bộ giảng viên trong sự nghiệp giáo dục nói chung và đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ (GVT) nói riêng luôn là bài toán chưa tìm được lời giải đối với các nhà quản lý. Dưới đây là bài viết của TS. Đỗ Tiến Sỹ (Học viện Quản lý giáo dục) về vấn đề đổi mới công tác quản lý và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ tại các trường cao đẳng, đại học trong giai đoạn hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009