Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Hạ Bá Tiến

Tóm tắt


Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Để có hiệu quả cao đối với công việc này không chỉ “giao khoán” cho một vài người hay một vài bộ phận mà nó đòi hỏi phải có sự tham gia phối hợp đồng bộ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhà trường, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo làm công tác giảng dạy, quản lý học sinh, sinh viên (HS-SV).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009