Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trần Xuân Kiên, Nguyễn Hoàng Dương

Tóm tắt


Từ thực trạng công tác thể dục thể thao của trường, đề tài đã nghiên cứu và đưa ra 6 giải pháp như: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục về vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục thể chất (GDTC); cải tiến nội dung chương trình và đổi mơí phương pháp dạy học môn thể dục ; đổi mới hình thức quản lý, tổ chức hướng dẫn sinh viên tập luyện thể dục thể thao (TDTT) ngoài giờ học; khuyến khích mỗi sinh viên tham gia tập luyện một môn thể thao tự chọn; tăng cường tổ chức thi đấu thể thao trong và ngoài trường theo chủ trương xã hội hóa; tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động TDTT theo chủ trương xã hội hóa. Các giải pháp trên đã được thực nghiệm áp dụng vào công tác TDTT trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và có thể áp dụng các trường khác có chung loại hình đào tạo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009