Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CỦA CHỦNG BACILLUS SUBTILIS KT 42 DÙNG TẠO CHẾ PHẨM PROBIOTIC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Lê Thị Phượng, Mai Thị Hằng, Mai Sỹ Tuấn, Phạm Đức Ngọc, Phạm Văn Ty

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, ở nước ta, việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật – probiotic đã rất phổ biến và là một trong những biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ao nuôi. Từ nhiều mẫu đất ở vùng ven biển, nhóm tác giả đã phân lập và chọn ra chủng KT42. Chủng KT 42 được xác định là Bacillus subtilis KT42, dựa trên các đặc điểm mô tả của Bergey và dựa trên phân tích trình tự nucleotit của rARN16S. Các thí nghiệm cho thấy đây là chủng có khả năng sinh trưởng rất tốt trên các nguồn cơ chất đơn giản và có khả năng sinh hàng loạt enzim ngoại bào như amilaza, proteaza, xenlulaza, kitinlaza và lipaza. Chủng KT42 cũng sản sinh ra chất kháng sinh phổ rộng chống nhiều loại vi khuẩn Gram âm, Gram dương và nấm. Đặc biệt chống được Vibrio parahaemolyticus là loại vi khuẩn gây bệnh rất phổ biến ở tôm. Vì những ưu điểm nêu trên, chủng Bacillus subtilis KT42 rất đáng được xem xét là một trong các thành phần để sản xuất chế phẩm probiotic dùng trong xử lí ô nhiễm nước ao nuôi trồng thuỷ sản.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009