Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY IN-VITRO CÂY CỎ NGỌT STEVIA REBAUDIANA BERTONI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL LÊN SỰ TÍCH LŨY STEVIOSIDE, MỘT LOẠI ĐƯỜNG KHÔNG NĂNG LƯỢNG DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Quách Ngô Diễm Phương, Hoàng Thị Thanh Minh, Võ Thị Bích Nguyên, Bùi Văn Lệ

Tóm tắt


Cây Cỏ ngọt Stevia rebaudiana Bertoni chứa rất nhiều chất có vị ngọt trong đó stevioside – chất có vị ngọt gấp 300 lần đường sucrose đóng vai trò là thành phần chủ đạo. Stevioside được dẫn xuất từ steviol, một tiền chất rất giống với gibberellin, sự sinh tổng hợp hai chất này phân kỳ từ một con đường chung ban đầu. Sự sinh tổng hợp steviol xảy ra trên màng lục lạp và hàm lượng stevioside trong cây Cỏ ngọt phụ thuộc vào hàm lượng chất diệp lục. Do vậy mà Paclobutrazol - một chất có khả năng ức chế sinh tổng hợp gibberellin và gia tăng hàm lượng chất diệp lục trong lá cây Cỏ ngọt sẽ có nhiều tiềm năng trong tăng tích lũy hàm lượng stevioside. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu nuôi cấy in-vitro cây Cỏ ngọt cũng như ảnh hưởng của Paclobutrazol lên sự tích lũy stevioside trong nguồn nguyên liệu nuôi cấy được. Kết quả cho thấy cây Cỏ ngọt có thể được nhân giống và tăng trưởng rất nhanh trong điều kiện nuôi cấy in-vitro tối ưu như môi trường MS lỏng lắc, phù hợp với điều kiện nuôi cấy tự động ở quy mô sản xuất. Nguồn nguyên liệu nuôi cấy được xử lý Paclobutrazol 20mg/l sẽ làm gia tăng đáng kể stevioside.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009