Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO NHIỆT CẮT KHI TIỆN

Nguyễn Xuân Chung, Trần Văn Đua, Thái Văn Trọng, Phùng Xuân Sơn, Nguyễn Sơn Định

Tóm tắt


Nội dung của bài báo là nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhiệt cắt trong quá trình tiện sử dụng cảm biến nhiệt độ theo nguyên lý cặp ngẫu nhiệt. Nhiệt cắt khi tiện được đo ở vùng sát với mặt trước của dao và ở tâm của vùng tiếp xúc giữa phoi với mặt trước. Cảm biến nhiệt được nối với khuyếch đại tín hiệu, sau đó qua bộ xử lý số liệu và nhiệt độ  được hiển thị trực tiếp trên màn hình của thiết bị đo hoặc nối qua bộ thu thập dữ liệu, card A/D và được xử lý bằng phần mềm DASYLAB (nhiệt cắt được hiển thị thông qua đồ thị hoặc bằng số). Thiết bị này đã được Bộ môn thiết bị và dụng cụ công nghiệp (Khoa cơ khí - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) đưa vào sử dụng trong các thí nghiệm đo nhiệt cắt (Chương trình môn học Nguyên lý cắt - Hệ đại học và Cao đẳng - Ngành Cơ khí chế tạo).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009