Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ KẾT CẤU ĐẾN DAO ĐỘNG CỦA XE MINIBUS ĐÓNG TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Anh Ngọc, Lê Hồng Quân, Trịnh Minh Hoàng

Tóm tắt


Vấn đề dao động của ô tô hiện đang rất cần được quan tâm nghiên cứu để nâng cao chất lượng khai thác ô tô. Thời gian qua đã có nhiều tác giả đặt vấn đề nghiên cứu dao động của ô tô. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của nó cho nên còn khá  nhiều khía cạnh mà các tác giả chưa đề cập tới. Bên cạnh đó, các xe đóng tại Việt Nam đặc biệt là xe chở khách chưa được nghiên cứu sâu về dao động. Bài báo tập trung vào nghiên cứu mô phỏng hệ dao động của ô tô bằng phần mềm Matlab có xét đến các yếu tố phi tuyến, từ đó làm cơ sở cho việc chọn các thông số kết cấu hợp lý, đảm bảo độ êm dịu chuyển động cho xe. Đây là những công việc hữu ích và vô cùng quan trọng cho việc nghiên cứu dao động của ô tô ở những quá trình thiết kế và thử nghiệm ban đầu nhằm tiết kiệm thời gian, khối lượng tính toán và giảm chi phí cho các thí nghiệm, đo đạc trên các sản phẩm thử nghiệm được tiến hành trong thực tế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009