Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN LIÊN TỤC PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

Trịnh Trọng Chưởng

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu phương pháp tiếp tuyến liên tục để phân tích ổn định điện áp trong các hệ thống điện. Phương pháp được bắt đầu từ việc xác định điểm vận hành và các cơ chế dẫn đến mất ổn định điện áp của hệ thống điện. Kết quả phương pháp được thể hiện qua đường đặc tính ổn định P-U tại các nút khi mô phỏng cho một hệ thống điện mẫu 30 nút của IEEE, đã cho kết quả ban đầu khá chính xác, thuận tiện và nhanh chóng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009