Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI TRONG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

Ninh Văn Nam, Nguyễn Quang Thuấn

Tóm tắt


Việc sử dụng ngày càng gia tăng các loại năng lượng khác nhau nhằm đáp ứng mọi nhu cầu, mọi hoạt động kinh tế - xã hội của loài người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ngày nay, ở mọi nơi trên thế giới người ta đều nói tới chiến lược phát triển năng lượng bền vững trong quy hoạch năng lượng, trong đó vấn đề môi trường được xem là một nhân tố quan trọng hàng đầu để tính toán lựa chọn các dạng nguồn năng lượng để khai thác, sử dụng hợp lý. Với những lý do đó mà bài báo  này trình bày cách tính toán được lượng phát thải một số chất thải khi sử dụng các dạng năng  lượng nói chung và khi sản xuất điện nói riêng, nêu ra một số giải pháp và biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu sự phát thải vào môi trường trong công nghiệp năng lượng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009