Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VIDEO

Ngô Đức Vĩnh

Tóm tắt


File video ngày càng được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, với đặc trưng là kiểu dữ liệu có cấu trúc phức tạp bởi vậy nó đòi hỏi các phương pháp mới để mô hình hoá, sắp xếp, chèn và tính toán dữ liệu, chính vì thế việc thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL), giao diện người sử dụng và việc duyệt dữ liệu video là quan trọng hơn nhiều so với hệ quản trị CSDL truyền thống. Bài báo đề xuất một mô hình quản trị cơ sở dữ liệu video dựa trên mô hình chú giải và phân đoạn video.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009