Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 02 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MƯỢN KÊNH TẦN SỐ THÔNG MINH TRONG MẠNG DI DỘNG TẾ BÀO TRÊN CƠ SỞ HỆ MỜ-NƠ RON

Nguyễn Xuân Quỳnh, Thái Quang Vinh, Hà Mạnh Đào

Tóm tắt


Bài toán mượn/khoá kênh tần số mạng di động tế bào là bài toán thuộc loại NP-Hard. Trong mạng di động tế bào, tỉ số cuộc gọi tới, thời gian thực hiện cuộc gọi và truyền thông overhead giữa BS và MSC là không rõ ràng và không xác định. Cho nên mặc dù đã có nhiều thuật toán đã được đề xuất, nhưng kết quả ứng dụng vẫn còn hạn chế, nhất là trong mạng di động thế hệ mới. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp mượn kênh mới sử dụng một bộ điều khiển thông minh. Phương pháp mới được xây dựng trên cơ sở tích hợp của các công nghệ thông minh như logic mờ, mạng nơ ron nhằm đạt cực đại số cuộc gọi được phục vụ trong mạng tế bào phân tán. Qua phân tích và thực hiện mô phỏng, phương pháp mượn kênh mới thể hiện khả năng học, khả năng tối ưu hóa và khả năng hoạt động tốt hơn các phương pháp khác.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009