Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆN TRẠNG BÁO ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG DU LỊCH Ở VIỆT NAM

Dương Thu Hà

Tóm tắt


Gần đây, một số địa phương ở Việt Nam "ra sức" phát triển sân golf, đẩy mạnh dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, sử dụng phương tiện vận chuyển du lịch có động cơ. Bên cạnh đó, sự quá tải tại các điểm du lịch đã khiến cho môi trường tự nhiên bị tổn hại nghiêm trọng. Hoạt động du lịch chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái. Du lịch là bộ phận không thể tách rời của môi trường, là bộ phận "cộng sinh" của môi trường. Chúng ta cần lên án hành vi gây tổn hại môi trường và đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường du lịch.

Vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang tác động rất lớn đến nhiều mặt đời sống xã hội. Ngành du lịch chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái. Môi trường là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, khả năng thu hút khách, tính mùa vụ của sản phẩm du lịch. Du lịch phát triển đồng nghĩa với sự gia tăng khách du lịch, phát triển hạ tầng, dịch vụ và nhu cầu sử dụng tài nguyên, tăng lượng rác thải, phá hủy cảnh quan tự nhiên. Hoạt động du lịch đã tạo ra  sức ép đến khả năng đáp ứng của tài nguyên, ô nhiễm cục bộ và nguy cơ suy thoái lâu dài.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009