Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Nguyệt Dung

Tóm tắt


Trong lộ trình thực hiện những cam kết khi gia nhập WTO, cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng hết sức gay gắt, đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đa dạng hoá các dịch vụ tài chính cung cấp trên thị trường. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thì hệ thống dịch vụ này còn nhiều hạn chế: danh mục các dịch vụ tài chính còn quá nghèo; các dịch vụ còn thiếu đồng bộ; quy mô của dịch vụ còn quá nhỏ, chất lượng dịch vụ còn thấp… Từ những thực trạng trên, bài báo đưa ra bốn nhóm giải pháp nhằm giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển các dịch vụ tài chính để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao lợi nhuận nhằm mục tiêu phát triển bền vững. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009