Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

Thân Thanh Sơn, Vũ Đình Khoa, Vũ Đình Khoa

Tóm tắt


Thị trường tài chính phái sinh là nơi diễn ra các hoạt động mua đi bán lại các loại sản phẩm tài chính phái sinh, với các sản phẩm thông dụng của thị trường tài chính phái sinh như: Quyền mua cổ phần, Chứng quyền, Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng hoán đổi,... Hiện nay, trên thị trường tài chính quốc tế nghiệp vụ tài chính phái sinh đã phát triển rất mạnh với các nghiệp vụ phái sinh rất đa dạng và thị trường phái sinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Sở dĩ nó phát triển thành công như vậy, là do nghiệp vụ này đem lại lợi ích cho các thành viên thị trường. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, thị trường tài chính phái sinh còn rất nhỏ bé với các nghiệp vụ đơn giản. Thực hiện 4 nhóm giải pháp phát triển thị trường tài chính phái sinh ở Việt Nam: Phát triển đồng bộ từ thể chế pháp lý; Tăng cường nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với thị trường phát triển; Hoàn thiện thị trường chứng khoán; Tăng cường quảng bá để nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư về thị trường tài chính phái sinh sẽ góp phần làm tăng đáng kể lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009