Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU NÔNG SẢN NHƯ TRẤU, LÕI NGÔ

Hoàng Thanh Đức, Hà Xuân Quang, Nguyễn Văn Thiện

Tóm tắt


Chất ức chế ăn mòn kim loại là chất có khả năng làm chậm hoặc làm ngừng hẳn quá trình ăn mòn kim loại do các tác nhân ăn mòn gây ra. Hiện nay đã có nhiều loại chất ức chế ăn mòn kim loại, trong đó chất ức chế ăn mòn kim loại azometin là một trong những chất có tính năng ức chế ăn mòn cao. Bài báo này trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng ức chế ăn mòn kim loại một số azometin từ những phế liệu nông sản như trấu và lõi ngô.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009