Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 01 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG BỘ VI XỬ LÝ ĐỒ HỌA CỦA NVIDIA TRONG TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO

Trần Thanh Hùng

Tóm tắt


Năm 2006 hãng NVIDIA đã giới thiệu bộ xử lý đồ họa mới (Graphical Processing Units - GPU) (Có thể được gọi là kiến trúc G80). Các bộ xử lý đồ họa này có một sức mạnh tính toán lớn hơn nhiều các bộ xử lý đồ họa trước đây. Chúng có thể đạt được một sức mạnh tính toán lên tới 350 tỷ phép tính số thực dấu chấm động trên giây (350 GFLOP/s). Với phần cứng này, NVIDIA cũng đã giới thiệu môi trường lập trình với các bộ xử lý đồ họa này để thực hiện các công việc ngoài đồ họa. Phần mềm này được gọi là CUDA (Compute Unified Device Architecture), nó có thể thực hiện trên các bộ xử lý đồ họa trong tính toán hiệu năng cao. Bài báo này giới thiệu một cách tiếp cận mới trong tính toán hiệu năng cao, sử dụng môi trường tính toán hiệu năng cao trên bộ xử lý đồ họa sử dụng công nghệ CUDA của hãng NVIDIA để giải quyết các bài toán lớn, có độ phức tạp tính toán cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009